Kursplan

Utdrag ur kursplanen:

Innehåll

 • Programmeringsspråk och utvecklingsmiljöer.
 • Värden, typer och operatorer.
 • Uttryck, satser, variabler, nyckelord, kommentarer
 • Sekvenser, selektioner, iterationer och rekursioner
 • Funktioner.
 • Datastrukturer: objekt och arrayer
 • Objektorienterad programmering.
 • Felhantering med undantag.
 • Moduler och namnrymder.
 • Reguljära uttryck.
 • Versionshantering av programkod.
 • Felsökningstekniker.

Kursmål

Kursens syfte är att studenten ska utveckla grundläggande kunskaper inom programmering med Javascript. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för olika datatyper och enklare datastrukturer (1)

 • välja typer, uttryck, satser och styrstrukturer lämpliga för sammanhanget (2)

 • skapa och använda funktioner (3)

 • skapa och använda objekt och arrayer (4)

 • utföra felsökning i programkod (5)

 • versionshantera programkod (6)

 • skriva kod som uppfyller ställda krav för god kodkvalitét (7)

 • analysera problem för att därefter värdera och välja lämplig design samt konstruera lösning i form av program i programspråket Javascript (8)