Mitt slutprojekt i kursen

Kursplan

Utdrag ur kursplanen:

Innehåll

 • Webbläsaren (uppbyggnad, säkerhetsmodeller, utvecklarverktyg)
 • Förhållandet mellan Javascript, html och css
 • CSS Preprocessors
 • Static site generators
 • Offline web applications
 • Single Page Applications (SPA)
 • Optimering av webbapplikationer på klienten
 • En orientering om tillgänglighet i webbapplikationer
 • DOM (navigering, selektering och förändring)
 • Hantering av webbläsarens händelser
 • Hantering av webbläsarens historik
 • Översikt av webbläsarens API:er och praktisk användning av utvalda API:er
 • Asynkron kommunikation (inkl. ajax)
 • Dataöverföringsformat (inkl. json)

Kursmål

Kursens syfte är att studenten ska utveckla grundläggande kunskaper för webbprogrammering i en webbläsare. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • arbeta med ”CSS Preprocessors” och ”Static site generators”, (1)

 • redogöra för en webbläsares olika interna beståndsdelar och dess samspel inkluderat webbläsarens säkerhetsmekanismer, (2)

 • skapa webbapplikationer där Javascript, html och css har tydliga roller och är tydligt separerade, (3)

 • lagra och överföra, med asynkron kommunikation, data med för uppgiften lämpligt dataformat, (4)

 • skapa optimerade och tillgänglighetsanpassade SPAs med offline­stöd och som drar nytta av webbläsarens inbyggda API:er. (5)