Kursplan

Utdrag ur kursplanen:

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • Förklara och använda grundläggande objektorienterade begrepp (objekt, klass, inkapsling, arv, polymorfism, etc.)
 • Tolka enklare klassdiagram i UML och utifrån dessa skapa applikationer enligt objektorienterade principer.
 • Välja relevanta programstrukturer (metoder, klasser, etc.) för att lösa programmeringsuppgifter.
 • Med utgångspunkt från en beskrivning av ett mindre problem kunna välja och konstruera en algoritm som löser problemet.
 • Använda arbetssätt för att felsöka och rätta logiska fel.

Innehåll

Kursens syfte är att studenten ska utveckla grundläggande kunskaper inom programmering enligt objektorienterade principer med C#.

 • Värde­ och referenstyper.
 • Styrstrukturer.
 • Klasser, arv, polymorfism och interface.
 • Generiska och anonyma typer.
 • Delegat, lambda­uttryck, LINQ.
 • Hantering och skapande av undantag
 • Läsa och skriva persistent data i XML­ och JSON­format.
 • Grundläggande enhetstestning.
 • Modularitet och abstraktioner.
 • Introduktion till datastrukturer och algoritmer.