Mitt projekt, JoJk

Kursplan

Utdrag ur kursplanen:

Mål

Kursen syftar till att ge kunskaper och praktiska färdigheter för att kunna genomföra ett mjukvaruprojekt där en fungerande mjukvara skall utvecklas. Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • analysera ett praktiskt problem, hitta olika förslag till lösningar och välja lämplig lösning utifrån relevanta teorier
  • planera och genomföra ett individuellt mjukvaruprojekt med hjälp av Unified Process
  • redovisa, kommunicera och kritiskt granska de erhållna resultaten både skriftligt och muntligt.

Innehåll

Kursen drivs i projektform med handledare i de ämnesområden som programmet omfattar. Viktiga komponenter i projektet är:

  • iterationsplanering med prioritering av krav samt riskanalys
  • kravhantering i mjukvaruprojekt
  • testning av mjukvara
  • implementation av mjukvara
  • redovisning av projekt i en skriftlig rapport och en muntlig presentation på ett seminarium