Kursplan

Utdrag ur kursplanen:

Mål

Kursens syfte är att ge studenten grundläggande kunskaper inom kvalitet i källkod. Efter avslutad kurs förväntas studenten:

 • kunna förklara grundläggande begrepp så som krav, kvalitet, komplexitet, kodförståelse, teknisk skuld, läsbarhet, och underhållbarhet.
 • självständigt kunna programmera, skriva om och testa källkod utifrån krav med ett kvalitetsperspektiv.
 • självständigt och i grupp kunna kritiskt granska och värdera källkod.
 • självständigt kunna redogöra för ett fördjupningsområde inom mjukvarukvalitet.
 • kunna återberätta, kritiskt granska och värdera information i litteratur om mjukvarukvalitet.

Innehåll

 • Introduktion till mjukvarukvalitet
 • Informationslagringsstrategier
 • Verktyg för kvalitet och dokumentation
 • Beroenden och sidoeffekter
 • Analys, kommunikation och dokumentation av programkod
 • Mätning av kvalitet i källkod
 • Loggning och Felhantering