Kursplan

Utdrag ur kursplanen:

Innehåll

Kursen innehåller följande moment:

­ Introduktion till Internet, speciellt WWW

  • teknik, historik och trender
  • protokoll och principer för kommunikation mellan klient och server
  • adresstruktur på webben
  • standarder

Kursmål

Efter genomgången kurs ska studenten:

  • kunna utveckla en webbplats baserad på metoder, principer och teknik för informationsarkitektur och användarcentrerad design

  • visa insikt i hur webben fungerar (historik, arkitektur, teknik och protokoll)

  • demonstrera såväl teoretiska kunskaper som praktiska färdigheter i webbdesign

  • kunna analysera och värdera webbplatser