Kursplan

Utdrag ur kursplanen:

Innehåll

Kursen behandlar utveckling av applikationer för Android som skall exekveras i mobiltelefoner eller andra handhållna eller inbyggda enheter. Kursen består av två delkurser.

  • Delkurs I: Teori Inledningsvis studeras den begränsade miljön där Android-applikationer exekveras. Även likheter och skillnader med andra miljöer diskuteras. Vidare studeras olika aspekter av människa-datorinteraktion för utveckling av applikationer med begränsade resurser. Därefter behandlas operativsystemet Android, dess ingående komponenter samt hur dessa kan användas vid realisering.

  • Delkurs II: Inlämningsuppgifter och projekt Verktyg och metoder för programmering med Android.

Kursmål

Kursens övergripande mål är att ge teoretiska kunskaper om och praktiska färdigheter i applikationsutveckling med Java för operativsystemet Android på olika plattformar. Kursens mål är att ge:

  • kunskaper om fysiska och visuella begränsningar i mobiltelefoner och andra handhållna och inbyggda enheter

  • kunskaper om människa-datorinteraktion-aspekter relaterade till applikationer som exekveras i miljöer med begränsade resurser

  • kunskaper om Android och förståelse för dess ingående delar

  • praktiska färdigheter i applikationsutveckling för Android.