Kursplan

Utdrag ur kursplanen:

Syfte

Kursen lär ut webbutveckling där teknikerna HTML, CSS, PHP och SQL används för att tillsammans bygga en databasdriven webbplats. HTML och CSS ger grundförutsättningarna för hur en webbapplikation kan byggas. Genom att använda server-side skriptprogrammering med PHP så kan webbapplikationen bli mer dynamisk och lagra information i databaser. Dessutom kan webbapplikationen byggas upp med en programmerings-mässig struktur, en struktur som underlättar utveckling och underhåll av webbplatsen. Detta är en introduktions-kurs för den som vill lära sig teknikerna från grunden. Kursen kräver inga förkunskaper och hanterar helheten kring en webbapplikation. Till att börja med fokuseras på HTML och CSS. Vi använder HTML5 och tittar på vilka möjligheter som CSS3 kommer att erbjuda. Därefter introduceras PHP som ett skriptspråk och med enkla programmeringskonstruktioner får vi möjlighet att bygga ut vår webbplats på ett strukturerat sätt. Vi fortsätter med att lagra information i en filbaserad databas (SQLite) via PHP’s gränssnitt PHP Data Objekt. Vi använder på frågespråket SQL och lär oss de grundläggande konstruktionerna. Sammantaget blir kursen en grundlig introduktion och orientering i de tekniker som ofta används för att skapa webbplatser. Kursen kan med fördel tas av de som inte har kunskaper i vare sig programmering eller HTML-kunskaper.

Innehåll

Kursen omfattar följande moment:

  • HTML och HTML5. Element och dess uppbyggnad och användning. Valideringsverktyg.

  • CSS och CSS3 (Cascading Stylesheets). Hantering och användning. Valideringsverktyg.

  • Skriptbaserad PHP-programmering för att dela upp strukturen i filer och funktioner samt för att hantera formulär och lagring i databas.

  • SQL och den filbaserade relationsdatabasen SQLite tillsammans med PHP Data Objekt.

  • Strukturerad utveckling av webbapplikationer där synen på struktur, ordning och reda påverkar hur vi utvecklar vår webbapplikation.

  • Användning, i mindre omfattning, av verktyg och tekniker som lämpar sig för utveckling av webbapplikationer, tex egen webbserver för utveckling och test, UNIX/Linux, installation på extern webbserver för drift, ssh, ftp/sftp.

Kursmål

Efter genomförd kurs skall studenten:

  • ha grundläggande kunskaper om webbutveckling med HTML, CSS, PHP och SQL, genom att skriftligen beskriva och sammanfatta erfarenheter och observationer från övningar och projekt.
  • ha goda kunskaper i att använda HTML, CSS, PHP samt SQL genom att tillämpa dem i praktiska övningar.
  • självständigt, utefter en specifikation, kunna utveckla och driftsätta en webbapplikation med HTML, CSS, PHP och SQL.
  • ha god praktisk förmåga att hantera de verktyg och miljöer som används vid utveckling av databasdrivna webbapplikationer.