Mitt slutprojekt i kursen

Kursplan

Utdrag ur kursplanen:

Syfte

Kursen syftar till kunskap om objektorienterade programmeringstekniker i PHP med fokus på webbprogrammering och webbutveckling av webbapplikationer och webbplatser. Vid utveckling av professionella webbapplikationer kraävs en god förståelse för programmering och databaskopplingar på server-sidan. Denna kurs ger en bra förståelse för användning av objektorienterad PHP tillsammans med SQL (och HTML och CSS).

Innehåll

Grundläggande programmering i PHP gås igenom och därefter fokuseras på de objektorienterade konstruktionerna. Som databas används PHP Data Objects används för att koppla PHP mot databasen. Skriptspråket PHP och databaser med SQL är grundtekniker för att tillsammans med HTML och CSS bygga databasdrivna webbapplikationer. Kursen är praktiskt upplagd och via övningar byggs webbapplikationer med objektorienterad PHP. Mot slutet genomförs ett projekt där de olika övningarna formar en mer avancerad helhet i form av en webbapplikation. All programmering sker i en webbaserad miljö med en Unix-baserad webbserver (Apache), webbutveckling med HTML5 och CSS3 samt en databasserver (SQL och MySQL).

Kursen omfattar följande moment:

  • PHP-programmering i webbmiljö, syntax, semantik, koppling mot databaser, funktionsorienterad programmering, datastrukturer, algoritmer och inbyggda funktioner.
  • Objektorienterad PHP-programmering med språkkonstruktioner och begrepp. Objektorientering som sätt att strukturera och återanvända kod. Enkla designmönster.
  • SQL och databasen MySQL tillsammans med PHP Data Objects.
  • Webbapplikationer, utveckling av webbapplikationer där tekniker såsom webbserver (Apache), PHP, HTML, CSS, och SQL integreras.
  • Användning av verktyg och tekniker som lämpar sig för utveckling av webbapplikationer, tex UNIX/Linux, installation på extern webbserver, ssh, ftp/sftp, databasklienter såsom PHPMyAdmin, MySQL Workbench och kommandoklienter.

Kursmål

Efter genomförd kurs skall studenten:

  • kunna redogöra för utveckling med objektorienterad PHP-programmering och databaser i webbmiljö, genom att skriftligen beskriva och sammanfatta erfarenheter och observationer från övningar och projekt.

  • kunna tillämpa de objektorienterade programmeringsparadigmen genom praktiska övningar och projekt.

  • självständigt, utefter en specifikation, kunna utveckla och driftsätta en webbapplikation där objektorienterad PHP-programmering och databaser har en central roll.

  • kunna hantera de verktyg och miljöer som används vid utveckling av databasdrivna webbapplikationer.