Mitt slutprojekt i kursen

Kursplan

Utdrag ur kursplanen:

Syfte

Kursen lär ut programmering och problemlösning med programmerinsspråket JavaScript tillsammans med HTML och CSS i en webbmiljö. Detta är en grundkurs i JavaScript vilket innebär att vi startar med att skapa rutiner för problemlösning och felsökning via enkla grundkonstruktioner i språket. Vi bygger upp en utvecklingsmiljö med relevanta verktyg i en webbmiljö. Vi använder JavaScript tillsammans med HTML och CSS för att skapa klientbaserade webbapplikationer. Du får se hur dessa tekniker samverkar och du får insikt i några av de senaste teknikerna i HTML5s nya API. Via litteraturstudier och praktiska övningar får du möjlighet att via programmeringsspråket JavaScript tillsammans med HTML och CSS. Du lär dig grunderna i att skapa en klientbaserad webbapplikation. I slutet av kursen får du visa dina färdigheter i ett praktiskt programmeringsprojekt.

Innehåll

Kursen innehåller:

 • Allmän problemlösning och strukturerad programmering.

 • Grundläggande programmering i JavaScript med variabler, loopar, funktioner, argument.

 • Felsökning, felkoder och tekniker att debugga sitt program.

 • Översikt av standardbiblioteket i JavaScript.

 • Javascript och Document Object Model (DOM) tillsammans med HTML och CSS.

 • JavaScript och HTML5 API:er

 • Utveckling av webbapplikation med JavaScript, HTML och CSS till desktop, mobil och läsplatta.

 • Utvecklingsmiljö och verktyg för webbutveckling med JavaScript samt publicera kod på en driftserver och visa resultat via webbsidor.

Kursmål

Efter genomförd kurs skall studenten:

 • påvisa grundläggande förståelse för grunderna i klientbaserad webbprogrammering med JavaScript genom att skriftligen beskriva och sammanfatta erfarenheter och observationer från övningar och projekt.

 • påvisa grundläggande kunskaper i att använda JavaScript, HTML och CSS genom att tillämpa dessa tekniker i praktiska övningar och projekt.

 • självständigt kunna utveckla, dokumentera och presentera en projekt baserat på klientbaserad kodning i JavaScript, HTML och CSS.

 • ha grundläggande praktisk förmåga att hantera de verktyg och miljöer som används vid utveckling och felsökninga med klientbaserade webbtekniker.