Kursplan

Utdrag ur kursplanen:

Syfte

Spelutveckling handlar om att implementera och förverkliga en spelidé. Syftet med kursen är att studenten ska förvärva kunskaper om hur datorspel utvecklas i teorin och i praktiken. Kursen är därför uppbyggd kring kända spelkoncept och teorier som presenteras kommer att tillämpas i ett praktiskt spelprototyputvecklingsprojekt. Då speltekniker sällan har erfarenhet att använda verktyg för att skapa spel kommer kursen att vara en viktig del i studentens fortsatta utveckling inom området spelutveckling.

Innehåll

Olika speldesignkoncept.

  • Utvecklarroller i spelbranschen.

  • Skriftligt framställning av speldesignkoncept.

  • Spelprototyputvecklingsprojekt där eget spelkoncept ska realiseras till en prototyp med hjälp av WYSIWYG-editorer.

Kursmål

Efter genomförd kurs skall studenten självständigt, utifrån en problembeskrivning, kunna designa och konstruera en fungerande spelprototyp.

  • övergripande förstå, presentera och självständigt förklara vanligt förekommande begrepp som sida 1 används vid spelutveckling.

  • ha kännedom om och utnyttja befintliga programvaror genom att skapa en spelprototyp tillsammans med andra studenter.

  • självständigt kunna redogöra för hur spel designas och implementeras.