firecrackers-in-space

Kravspec:

 • Projektet genomförs enskilt. Val av projektuppgift ska vara gjord och inskickad på It’s (under rubriken ”Projektval”) senast den 14 november kl. 12.00.

 • Fr.o.m. vecka 46 kommer vissa av lektionerna primärt ägnas åt projektet. Under dessa lektioner ska Du vara beredd att redovisa projektets framsteg sedan föregående vecka.

 • Följande gäller för projektet:
  • En projektdagbok ska föras.
  • Fungerande och väldokumenterad applikation uppbyggd enligt objektorienterade principer
  • Diagram som beskriver de ingående klasserna samt deras relationer
  • Ett grafiskt användargränssnitt ska finnas
  • Filhantering (om det är relevant)
  • Uppbyggt av som minst 3 egendefinierade klasser
  • Kontinuerlig handledning ska genomföras
  • Handledaren/läraren ska ge sitt godkännande av ”uppbyggnaden” av applikationen innan implementationen påbörjas.
 • Projektet redovisas muntligt vid det datum som aviseras.

 • Du väljer själv uppgift. Om du har svårt att komma på någon projektuppgift finner du på nästa sida några grovt beskrivna förslag.